Održan dijalog UZ MALO DOBRE VOLJE, JABLANICA MOŽE BOLJE

U sklopu realizacije projekta „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Europska unija (EU), a kojeg zajednički provode EU, Ujedinjene nacije (UN), Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (OSCE) i Vijeće Europe (CoE) u utorak 7.2.2023. godine u prepunoj Sali sa sastanke Općinskog vijeća Jablanica održan je „Dijalog zajednice Jablanica“, osmišljen kao platforma za poticanje većeg učešća i uticaja građana i građanki, organizacija civilnog društva, predstavnika lokalnih vlasti i drugih društvenih aktera na procese i akcije koje doprinose jačanju povjerenja i društvene kohezije u Jablanici. Dijalogu je prisustvovao i Općinski načelnik Damir Šabanović sa pomoćnicima.

Tokom dijaloga učesnici su razgovarali o zajedničkim prioritetima, isticali probleme i izazove u Jablanici, te nudili potencijalna rješenja koja mogu biti provedena u našoj sredini, s konačnim ciljem jačanja povjerenja i društvene kohezije. Moderator sastanka bio je Nedim Alibegović.