JABLANICA RADI NA REALIZACIJI MJERA ZA TRŽIŠTE RADA I STVARANJU PRILIKA ZA NOVA RADNA MJESTA

U Sali Općine Jablanica održana je radionica sa članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i akterima razvoja na temu realizacije mjera za tržište rada i stvaranju prilika za kreiranje novih radnih mjesta.

Svjesni potreba neusklađenosti obrazovnog sistema i potreba realnog sektora, Općina Jablanica uz podršku Evropske Unije i Međunarodne organizacije rada, aktivno radi na kreiranju uvjeta za usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada.
Tim povodom, u toku su aktivnosti na izradi elaborata za zanimanje „CNC operater“ za kojim već duže vrijeme postoji potreba na tržištu rada. Pokrenuta je i nabavka CNC mašine kojom će se opremiti kabinet za praktičnu nastavu.
Članovi su imali priliku upoznati se sa cjelokupnim sistemom podrške koji mlade osobe imaju na području Općine Jablanica od savjetovanja, obuka za razna zanimanja do treninga za prekvalifikacije / dokvalifikacije.
Radionica je organizirana u okviru projekta LPZ Mentor. Projekat se provodi u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ koji finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona eura, a realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini.
Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).Kompletno saopštenje možete preuzeti na ovom linku.