DAN OTVORENIH VRATA ZA PRIVREDNIKE

U cilju ostvarivanja kvalitetnje komunikacije sa privrednicima, Općinski načelnik je  pokrenuo aktivnost uvođenja Dana otvorenih vrata za privrednike općine Jablanica. Dan otvorenih  vrata održavaće se svakog posljednjeg petka u mjesecu u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u periodu od 10,00 do 12,00 sati.

Prijave za Dan otvorenih vrata vršiće se  na propisanom obrascu u Šalter Sali općine Jablanica ili na telefone: 036/751301 i 036/752651.

„Dan otvorenih vrata za privrednike“ je aktivnost koja privrednicima, naročito onima koji nisu aktivni u Vijeću za konkurentnost općine Jablanica i koji nemaju uspostavljenu komunikaciju sa lokalnim vlastima, omogućava direktnu komunikaciju sa Općinskim načelnikom i službama/organima čiji je osnivač Općina Jablanica/Općinsko vijeće. „Dan otvorenih vrata za privrednike“ Općine Jablanica ima zadatak da poboljša i unaprijedi komunikaciju između privrednika i načelnika, da detektuje osnovne probleme sa kojima se privrednici susreću, te da se isti sistemski rješavaju u saradnji sa službama Općine i ostalim nadležnim organima. Ukoliko na određena pitanja nije moguće dati odgovore na licu mjesta u okviru „Dana otvorenih vrata za privrednike“, na ista se u pisanoj formi odgovara u što kraćem roku, tako da privrednici dobiju odgovore na sva postavljena pitanja. Općina Jablanica ovu je aktivnost pokrenula u želji da poboljša komunikaciju sa privrednicima, odnosno da općinu Jablanica pozicionira kao transparentnu, odgovornu i otvorenu lokalnu zajednicu usmjerenu ka privrednom razvoju.

Odluku o Danu otvorenih vrata za privrednike možete preuzeti na ovom linku.