Stanovanje uz podršku - video

Odvojite minutu i pogledajte video o "stanovanju uz podršku" u Trebinju! Civilno društvo u saradnji sa opštinama i gradovima u BiH kroz #ReLOaD program unapređuje kvalitet života osoba sa invaliditetom, što potiče samostalnost i integraciju u društvo.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD finansira Evropska unija, a implementira UNDP.