Zaključci o usvajanju Informacije o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 01.08.2022. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva