ZAKAZANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16)  Predsjedavajući Općinskog vijeća  Jablanica Emir Muratović  sazvao je 8.  Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati dana 24.06.2021. godine (četvrtak), u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći D N E V N I   R E D:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice  OV-a
3.    Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2021.g.
4.    Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za akademsku – školsku 2021/2022 godinu    
5.    Odluka o imenovanju Komisije za stipendije
6.    Odluka o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ – davanje saglasnosti
7.    Odluka o zatvaranju kolektivnog centra „Gornja Kolonija”
8.    Rasprava o informacijama