ZAKAZANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica će se održati u četvrtak 31.08.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izmještanju glavnog gradskog vodovoda na lokalitetu Donja Jablanica - prijedlog
4.    Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim i omladinskim organizacijama iz Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu po LOD metodologiji- prijedlog
5.    Odluka o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica- prijedlog
6.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Općinskog vijeća Općine Jablanica u Monitoring tim za praćenje implementacije Plana upravljanja otpadom – prijedlog
7.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za nadzor realizacije Strateškog plana razvoja općine Jablanica - prijedlog
8.    Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za period I-VI 2023. godinu
9.    Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za period I-VI 2023. godine
10.    Izvještaj o radu inspekcija za  period I-VI 2023. godine
11.    Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za period I-VI 2023. godine
12.    Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za  period I-VI 2023. godine
13.    Izvještaj o radu JU „Doma zdravlja“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2023. godine
14.    Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za   period I-VI 2023. godine
15.    Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za period I-VI 2023. godine
16.    Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2023. godine
17.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (Burić Alija) - prijedlog
18.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (Biloš Štefica) - prijedlog
19.    Rasprava o inicijativi vijećnika Čilić Ibrahima - Dune i Širić Nihada za finansijsku podršku maturantima
20.    Rasprava o informacijama