ZAKAZANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je  26. Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u utorak 28.02.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je  predložen  Dnevni red:
1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
 2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području Općine Jablanica - prijedlog
4. Odluka o raspodjeli sredstava iz stavke „Transfer za mlade“ iz Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu - prijedlog
5. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u objektu Sportske dvorane – prijedlog
6. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila – Viseći most“- prijedlog
7. Zaključak o cijeni usluga JU „ Dom za stara i iznemogla lica” Jablanica – prijedlog
 8. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2022. godinu sa Informacijom o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu
 9. Izvještaj o radu komisija OV-a za 2022. godinu
 10. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za 2022. godinu sa Izvještaj o radu inspektora za 2022. godinu i Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica za 2022. godinu
11. Plan korištenja javnih površina za 2023. godinu – prijedlog
12. Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2023. godinu – davanje saglasnosti
13. Odluka o donošenju Plana implementacije Plana upravljanja otpadom za 2023. godinu – prijedlog 14. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnja 10(20) priključnog nadzemnog kabla za STS 10(20)/0,4 kV “Donje Paprasko II“ i stubne transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV „Donje Paprasko II“ – prijedlog
15. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnih kablovskih vodova za RP „Unis“ i za izgradnju RP 10 (20) kV „Unis“- prijedlog
16. Rasprava o informacijama