ZAKAZANA 22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),Predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica Emir Muratović sazvao je 22. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati  26.10.2022. godine (srijeda), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen  Dnevni red:
 1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
 2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za akademsku – školsku 2022./2023. godinu – prijedlog
 4. Odluka o imenovanju Komisije za stipendije - prijedlog
5. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju 10(20)kV priključnog dalekovoda i izgradnju stubne transformatorske stanice STS 10 (20)/0,4 kV „Ravna II“ – prijedlog
 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju 10 (20) kV kablovske podzemne veze TS Ivan Krst I – Donja Jablanica i TS Ivan Krst I- Komadinovo vrelo
 7. Rasprava o informacijama