ZAKAZANA 21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je 21. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati dana 29.09.2022.godine (četvrtak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2022.godini -prijedlog
4. Odluka o privremenom finansiranju sporta u općini Jablanica do kraja budžetske 2022. godine - prijedlog
5. Odluka o usvajanju Vizije razvoja mjesnih zajednica Općine Jablanica - prijedlog
6. Izvještaj JU OŠ “Suljo Čilić” Jablanica, o učenju i vladanju učenika u školskoj 2021./2022.godini
7. Izvještaj JU Srednje škole Jablanica o učenju i vladanju učenika u školskoj 2021./2022. godini
8. Izvještaj o radu JU Dječijeg obdaništa “Pčelica” Jablanica u pedagoškoj 2021./2022. godini
9. Zaključak o davanju saglasnosti za pravo prolaza u korist Džino Ekrema
10. Rasprava o Zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjenje pozicije u reguliranim organima Općine Jablanica, broj:02-02-1963-3/22-20 od 30.08.2022. godine