SVEČANA AKADEMIJA U POVODU 25. NOVEMBRA-DANA DRŽAVNOSTI BIH

Na osnovu člana 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica“ broj: 4/09, 7/10,7/15 i 8/16), PredsjedavajućI OV-a Emir Muratović BA ing.građ., sazvao je

SVEČANU AKEDEMIJU
Općinskog vijeća Jablanica
u povodu 25. novembra - Dana državnosti BiH


U povodu obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine održat će se Svečana akademija Općinskog vijeća općine Jablanica.

Akedemija će se održati u SUBOTU 25.11.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u Kino sali.

Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježit će se i obilaskom spomen obilježja u Jablanici:

25.11.2023. godine

-09,15 sati - Harem Jasen;
-09,45 sati - Partizansko groblje;
-10,00 sati - Spomen obilježlje poginulim policajcima
-10,15 sati - Spomen obilježje civilnim žrtvama rata
-10,30 sati - Centralno spomen obilježje šehidima, poginulim, nestalim i umrlim borcima odbrambeno - oslobodilačkog rata "92-95"
-10,45 sati - Spomenik jablaničkim prvoborcima.