SASTANAK RUKOVODSTVA OPĆINE JABLANICA SA DELEGACIJOM JP AUTOCESTE F BIH

U Općini Jablanica, u  srijedu 9.11.2022. godine, održan je sastanak rukovodstva općine Jablanica predvođenog Općinskim načelnikom Damirom Šabanovićem i Predsjedavajućim općinskog vijeća Emirom Muratovićem sa saradnicima i delegacijom JP Autoceste Federacije BiH koju je predvodio direktor Elmedin Voloder sa saradnicima.

Tema sastanka bila je realizacija Zaključka  Doma naroda Parlamenta FBiH iz 2017. godine, kojim se obavezuje Vlada FBiH da obezbjedi  najpovoljniji priključak općini Jablanica na trasu koridora Vc, a održan je  na inicijativu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Majre Dautbegović.
Na sastanku je bilo riječi o nekoliko  problematičnih tačaka na priključnoj dionici  puta Konjic-Jablanica koje će JP Autoceste FBiH u narednom periodu posebno analizirati i uraditi potrebne studije da bi se vidjela opravdanost i mogućnosti zahvata. Predloženo je da Općinsko vijeće Jablanica na ime kompenzacije za nanesenu štetu općini Jablanica, koja je izmjenom trase odmaknuta od koridora Vc,  zatraži od Vlade Federacije BiH  da u skladu za zaključkom Doma naroda Parlamenta FBiH  iznađe rješenje kojim bi se Općina Jablanica ali iz ostale općine  koje saobraćajno gravitiraju prema Jablaničkom čvorištu, povezale kvalitetnijim i bezbjednijim cestama. U tom  smislu spominjan je projekat izgradnje novog  mosta preko Jablaničkog jezera u Ostrošcu, kao regionalnog projekata, kojim bi se Općina Jablanica sa postojeće magistralne ceste  M17  povezala sa regionalnim putem prema Prozoru i Fojnici.