PRIVREMENA RANG-LISTA za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2022/2023 godinu

Obavještavaju se učesnici Konkursa za stipendiju da je donešena i objavljena Privremena rang-lista za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2022/2023 godinu.
Privremena rang-lista objavit će se na oglasnoj tabli Općine Jablanica i internet stranici Općine: www.jablanica.ba
U roku od osam dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste, zaključno sa 29.12.2022. godine (četvrtak), svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Službe za opću upravu (Šalter sala Općine).
Odluka o prigovoru je konačna.
Nakon isteka roka za prigovor, Općinski načelnik razmatra pristigle prigovore zajedno sa Komisijom te utvrđuje konačnu rang-listu kandidata i donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Privremenu rang listu možete preuzeti na ovom linku.