Privremena rang lista pravnih i fizičkih lica koja su ostvarila pravo na subvenciju po javnom pozivu za subvencioniranje privrednih subjekata na području općine Jablanica u 2023. godini

Privremena rang lista pravnih i fizičkih lica koja su ostvarila pravo na subvenciju možete preuzeti na ovom linku.