PRIJEM ZA PREDSTAVNIKE UDRUŽENJA PENZONERA/UMIROVLJENIKA JABLANICA

Predstavnici udruženja penzionera/umirovljenika Jablanica, Kasim Bešić i Đemal Ćosić, u srijedu 02.06.2021. godine održali su sastanak sa Općinskim načelnikom Damirom Šabanovićem, na kojem se  razgovaralo  o položaju Udruženja kao i  materijalno-socijalnom statusu njihovih članova, penzionera /umirovljenika općine Jablanica.

Općinski načelnik je iskazao brigu za otežan materijalni položaj jablaničkih penzionera, naglasivši da su oni jedna od kategorija stanovništva koji su u fokusu njegove pažnje, i da će, gdje god to uslovi  budu dozvoljavali, učiniti sve da pomogne ovoj ranjivoj kategoriji naših sugrađana.