POTPISANI UGOVORI SA VOLONTERIMA U OPĆINI JABLANICA

Općinski načelnik Damir Šabanović u ponedjeljak 19.09.2022. godine potpisao je ugovore sa volonterima-osobama bez radnog iskustva sa završenim VII stepenom stručne spreme (I i II stepen),  angažovanim  na jednogodišnje  stručno osposobljavanje u općinskom organu uprave općine Jablanica.

Prijem volontera izvršen je u skladu sa Programom prijema lica sa VSS bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje na prijedlog  Komisije za odabir kandidata i Rang liste po Javnom oglasu. Zaželivši im dobrodošlicu, Općinski načelnik i njegovi saradnici istakli su značaj jednogodišnjeg angažovanja i  upoznavanja sa poslovima u organu uprave  za  jablaničke visokoškolace.

Ugovore o angažovanju u jedinstvenom organu uprave Općine Jablanica, potpisali su: Maslo (Ismail) Džejlana-bachelor poslovne ekonomije, Ćesir (Sead) Irmana-magistar sanitarnog inženjerstva, Zahirović (Ismet) Omar- bachelor menadžmenta, Begić (Alija) Lejla- magistar poljoprivrede, Nezirić (Selim) Ermina-bachelor građevinarstva.