Odluka o imenovanju biračkih odbora u Izbornoj jedinici Jablanica-126A-broj 02-45-1427/22-O-3 od 30.09.2022. godine-PREČIŠĆENI TEKST

Odluku možete preuzeti na ovom linku.