Obavještenje za biračke odbore u Izbornoj jedinici 126A Jablanica

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 02-45-1427/22-obav.1
Jablanica, 13.10.2022.godine

OBAVIJEST

Općinska izborna komisija Jablanica obavještava biračke odbore u Izbornoj jedinici 126A Jablanica, da će se preuzimanje Certifikata i Rješenja o imenovanju u Biračke odbore obaviti u periodu od 17.10.2022. (ponedjeljak) - 21.10.2022.godine (petak) na protokolu Općine Jablanica, za ona lica koja ih ranije nisu preuzeli.

Ujedno se pozivaju svi članovi biračkih odbora koji su učestvovali u Izbornom procesu kao predsjednici ili zamjenici predsjednika biračkih odbora, članovi ili zamjenici članova biračkih odbora, da u navedenom periodu na protokol Općine Jablanica dostave broj žiro računa na koji će se izvršiti uplata naknada za biračke odbore od strane Centralne izborne komisije BIH.

Napomena: broj žiro računa mora biti na ime osobe kojoj se isplaćuje naknada ( ne može se dostaviti broj računa roditelja, brata, sestre i sl.).

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK OIK JABLANICA    
Sedin Lepara, dipl. pravnik