Obavještenje o prijavi plana poljoprivredne proizvodnje

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Jablanica koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da su u skladu sa članom 13. stav (1) i (2) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“ broj 42/10) kao i člana 6.stav (1) i (2) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17,55/17 i 56/18), obavezni prijaviti plan proizvodnje za narednu godinu, najkasnije do 15.11. 2022. godine.
Prijave se podnose na propisanom obrascu (Obrazac PPP) koji se može preuzeti na šalteru broj 1. općine Jablanica, svakog radnog dana od 8 do 15 sati.
Napominjemo, da klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u navedenom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku u narednoj godini.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Služba za opću upravu,društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove, ili putem telefona 036/751-302.

Služba za opću upravu,društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja
i zajedničke poslove
Broj: 03-I/7-20-2511/22
Jablanica, 25.10.2022. godine


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Aldin Širić, dipl.pravnik