OBAVIJEST O PILOT POPISU POLJOPRIVREDE 2022. GODINE NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

Na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 63/03 i 9/09)i u skladu sa Planom provođenja statističkih izstraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:9/22) obavještavaju se građani općine Jablanica da će se u priodu od 15.10.2022. godine do 30.10.2022. godine na prostoru općine Jablanica provesti Pilot Popis poljoprivrede. Anketiranje domaćinstava/kućanstava obavljaće anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku na uzorkom izabranim domaćinstvima/kućanstvima na području općine Jablanica.

Pilot Popis poljoprivrede uobičajena je aktivnost koja predhodi sveobuhvatnom popisu koji je planiran za 2023. godine.
Molimo građane za puno razumjevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti. Takođe, napominjemo da su prikupljeni podaci povjerljivi, a njihova upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima od 36. do 42. Zakona o statistici Federacije BiH i primjenjivaće se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.