OBAVIJEST O OBAVEZI PRIJAVE PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE

Obaviještavaju se sva pravna i fizička lica, vlasnici poslovnih prostora i objekata u privredi, kao i vlasnici zemljišta koje služi za obavljanje djelatnosti uz poslovne prostore i objekte  da su u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima HNK (Službene novine HNK, br. 4/16) i Odlukom o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik općine Jablanica“, br.14/19) za isporučene usluge zajedničke komunalne potrošnje dužni prijaviti obavezu ili promjenu obaveze plaćanja komunalne naknade u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o komunalnoj naknadi.

Obrazac za prijavu obaveze plaćanja komunalne naknade sa uputstvom za popunjavanje obrasca može se preuzeti u printanom obliku u šalter sali općine Jablanica i u elektronskom obliku na web stranici općine Jablanica.
Upozoravaju se obaveznici da je Zakonom o komunalnim djelatnostima HNK za pravna lica koja ne izvrše obavezu prijave nastanka obaveze i sve druge promjene u obavezi plaćanja komunalne naknade propisana novčana kazna u rasponu od 3.000,00 do 10.000,00 KM, kao i propisana kazna od 1.000,00 do 5.000,00 KM  za odgovorno lice u pravnom licu. Za isti prekršaj propisana je kazna i za fizička lica u rasponu od 500,00 do 3.000,00 KM.

Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove

Obrazac za prijavu možete preuzeti na ovom linku.