Obavijest o kretanju Mobilnog tima na dan održavanja Općih izbora u Izbornoj jedinici 126A Jablanica

Općinska izborna komisija Jablanica obavještava birače sa područja Općine Jablanica da će na dan izbora, koji će se održati 02.10.2022. godine (nedjelja), na području Općine Jablanica biti angažovan jedan Mobilni tim s ciljem omogućavanja glasanja licima koja su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezana za svoje domove ili ustanove, a koja su u prethodnom postupku dostavila odgovarajuću dokumentaciju i potpisanu izjavu da žele glasati putem mobilnog tima.

Nakon uvida u pristigle prijave i medicinsku dokumentaciju lica koja su iskazali želju da glasaju putem Mobilnih timova, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je sačinila konačan spisak osoba kojima je odobreno da glasaju putem Mobilnog tima.

Mobilni tim 1 će u 08:00 sati krenuti u obilazak lica u JU „Dom za stara i iznemogla lica“. Po završetku glasanja u „Domu za stara i iznemogla lica“ Mobilni tim 1 će se uputiti na Koloniju, te nakon toga ide na Lug i u Donju Jablanicu.

Općinska izborna komisija moli građane koji su se prijavili za glasanje putem Mobilnog tima za strpljenje, da se istima jave na dostavljeni kontakt telefon, a ostale građane moli za razumijevanje s ciljem neometanog ostvarivanja biračkog prava svakog građanina.


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 02-45-1427/22-Obav.2
Jablanica, 29.09.2022. godine

PREDSJEDNIK OIK JABLANICA
Sedin Lepara, dipl.pravnik

 

 

Obavijest možete preuzeti na ovom linku.