Javni poziv za učešće u Programu subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica u 2021. godini