JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU MUZEJ "BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI" JABLANICA