IZVOĐENJE RADOVA NA OBNOVI PORUŠENOG MOSTA NA NERETVI 

Nakon pribavljanja sve neophodne dokumentacije za rekonstrukciju porušenog mosta na Neretvi, lokalitet Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici izvođač radova preduzeće HP Investing iz Mostara je otpočeo sa izvođenjem pripremnih radova u prvoj sedmici mjeseca marta 2020. godine.

Za realizaciju ovog projekta zaduženi su slijedeći subjekti:
Investitor: OPĆINA JABLANICA
Naručilac radova: JP „EPBiH“ dd Sarajevo
Izvođač radova: HP „Investing“ doo Mostar
Ugovorena vrijednost radova iznosi   1.074.314,18 KM
Rok za izvođenje radova: 8 mjeseci od dana uvođenja u posao
Nadzor: Privredno društvo Institut IGH dd - Banja Luka

Kroz realizaciju ovog projekta koji je od strateškog interesa za općinu Jablanica, a posebno za razvoj turizma, izvršit će se slijedeći radovi predviđeni ugovorom o izvođenju radova.

Izvođač radova je za početak realizacije ovog projekta izradio Projekat izvođenja radova (Izvedbeni projekat) prema kojem već duže od mjesec dana izvodi radove na probijanju pristupnog puta do prelaza preko Neretve, gdje je uz teške mašine i dizalice do sada urađen veliki dio pripremnih radova kako bi se stvorile pretpostavke za dopremu i spuštanje u rijeku pontona kapaciteta nosivosti minimalmo 50 tona.

Uz sve poteškoće koje su pratile izvođača radova kroz izvođenje radova na pristupnom putu do Neretve, veliki problemi su uzrokovani i pojavom pandemije Corona virusa (COVID-19) i proglašenje stanja nesreće u FBiH, ali su uz pridržavanje mjera, uposlenici preduzeća HP „Investing“ doo Mostar uradili veliki dio poslova u skladu sa dinamikom radova.

U narednom periodu u skladu sa ugovorom o izvođenju radova predstoje radovi na izradi bušotina, injektiranje istih,  izvođenje raznih betonski radova, uklanjanje postojeće horizontalne (desne) rešetkaste konstrukcije u vodi koja je pomjerena uslijed velikih vode, ukupne težine cca. 60 tona, vađenje iste i deponovanje na lokalitet Spomen kompleksa Bitka za ranjenike na Neretvi.

Uz navedeno predviđeno je da se izgradi, transportuje i montira nova desna horizontalna rešetka kao glavni eksponat ukupne težine oko 65 tona.

Preduslov za izvođenje ovih radova je pjeskarenje čelične desne rešetkaste konstrukcije, bojenje iste, rad na sanaciji lijeve (kose) rešetkaste konstrukcije, pjeskarenje i bojenje iste, kao i drugi radovi vezani za ovu rešetku u vezi njene obnove, a koji su predviđeni ugovorom o izvođenju radova. 

Ugovorom je posebno predviđena nabavka i ugradnja čeličnih profila za konstrukciju pješačke staze,  pjeskarenje i bojenje iste, nabavka i ugradnja drvenih elementa za konstrukciju pješačke staze prema projektu od četinara II klase, sa dvoslojnim premazom, nabavka i ugradnja bukovih impregiranih drvenih pragova, izrada čelične ograde na postojećem rešetkastom mostu, kao i drugi radovi vezani za isto.

U narednom periodu se očekuje intenziviranje radova na obnovi porušenog mosta na Neretvi. Očekujemo da se ovaj strateški projekat za općinu Jablanica okonča u skladu sa predviđenim rokovima, ukoliko aktuelno stanje nesreće uzrokovano pojavom Corona virusa (COVID 19), te vremenske i druge nepredviđene okolnosti ne budu spriječavale izvođenje radova.