Finalna rang lista korisnika grant sredstava u okviru projekta "Mentorstvom do snažnijih lokalnih partnerstava za zapošljavanje"

Rang listu možete pogledati na ovom linku.