DELEGACIJA OPĆINE JABLANICA NA OBILJEŽAVANJU 7. NOVEMBRA-DANA OSLOBOĐENJA POBRATIMSKE OPŠTINE GEVGELIJA U R S MAKEDONIJI

Na poziv  domaćina, delegacija Općine Jablanica prisustvovala je obilježavanju 7. novembra-Dana oslobođenja   pobratimske opštine Gevgelija u Republici  Sjevernoj Makedoniji. Delegacija  koju su činili  Općinski načelnik Damir Šabanović, Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović vijećnik Mirza Vule, pomoćnik načelnika Amela Muratović, sekretar Općinskog vijeća Amira Nuhić te Sabina Palić direktorica Srednje škole Jablanica prisustvovala je Svečanoj sjednici Soveta opštine Gevgelija.

Tokom posjete, rukovodstvo opštine Gvgelija priredilo je prijem za delegacije bratskih i prijateljskih opštine/općina i promociju turističke ponude opštine Gevgelija.