Izvještaj o održanom IV mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Jablanica

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)1 u saradnji sa Općinom Jablanica, u  srijedu   9. oktobra 2019. godine u trajanju od 12.00 do 14.30 sati održan je četvrti, posljednji  od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike/ce  organizacija civilnog društva (OCD).

Sastanku je, pored mentora i predstavnika općine Jablanica , prisustvovalo 8  učesnika iz 6 organizacija civilnog društva, od toga pet    učesnika su bili muškog spola, a njih tri ženskog.
Obzirom da je ovo bio zadnji mentorski sastanak većina vremena je protekla u razmatranjima logičkih okvira i aplikacionih formi koje su učesnici donijeli sa sobom. Predstavnik svake od organizacija koje su došle je donio nacrt kako logičkog okvira tako i samog projektnog prijedloga te je on još jednom razmotren i date su određene sugestije. Uglavnom se radilo o što jasnijem definisanju specifičnog cilja i rezultata te jasnoj povezanosti sa aktivnostima. Učesnicima je još jednom naglašen značaj numeracije koja umnogome olakšava razumjevanje prijedloga projekta.Dio sesije je posvećen i definisanju ciljnih grupa i ponovno je naglašen značaj dobrog definisanja. Takođe je skrenuta pažnja da ciljna grupa treba da bude i kvantitativno određena, jer između ostalog i ta činjenica određuje da li je projekat skup ili nije.
Dio sastanka je posvećen i tehničkim pitanjima vezanim za proces apliciranja. Još jednom je naglašeno da je nužno obezbijediti dokumentaciju koja će projektni prijedlog učiniti kredibilnijim i vjerodostojnijim. Takođe je potcrtano da je nužno, kada je riječ o nabavci, opreme da se detaljno obrazloži razlog nabavke ali i načini njenog korištenja u budućnosti.  Vezano za plan aktivnosti učesnicima je naglašeno da se moraju jasno držati smjernica i rokova koji su u njemu naznačeni. Projekat ne može trajati manje od pet mjeseci niti duže od sedam mjeseci.
Interesantno je da nije bilo puno pitanja vezano za sam budžet. Skrenuta je pažnja da se budžet izvodi na osnovu definiranih aktivnosti i da se samo ono što je u prijedlogu projekta, odnosno u logičkom okviru i planu aktivnosti definirano, može i budžetirati. Ponovljeno je da se troškovi prevoda i bankovni troškovi se mogu budžetirati i idu pod projektne troškove.
Na kraju sesije učesnici su izrazili svoj stav da su mentorske sesije imale svoje puno opravdanje i da su im pomogle kako  u kreiranju projektnih prijedloga tako i u razjašnjavanju određenih nejasnoća. U tom kontekstu izražena je i zahvalnost UNDP-u što je omogućio i ovu vrstu pomoći. Treba istaći i da su predstavnici općine Jablanica sa svoje strane uradili sve da se stvore dobri uslovi za održavanje mentorskih sastanaka

____________________________________________________________________
1 Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).