Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-11-496-9/22 od 14.04.2022. godine

Odluku možete preuzeti na ovom linku.