Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-57-3-18/21 od 06.08.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 10/21 – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma  u Jablanici, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-57-3-18/21 od 06.08.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.Broj: 01-11-1617/21
Jablanica, 06.08.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
 Damir Šabanović, s.r.