Članak je filtriran: Decembar 2018

APEL GRAĐANIMA I VLASNICIMA PRIVREDNIH OBJEKATA

Opštinski štab CZ Jablanica na sjednici održanoj danas, 17.12.2018. godine donio je odluku da se pozovu  svi građani općine Jablanica i vlasnici privrednih subjekata da su, u skladu sa Odlukom o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Jablanica“ broj: 4/10  od 05.07.2010. godine,  u dijelu koji se odnosi na čišćenje snijega, dužni očistiti od snijega i leda trotoar ispred stambenih i poslovnih prostorija i u krugu upotrebnog zemljišta objekta, a zatim snijeg sakupiti sa trotoara prema ulici na  način da se omogući nesmetan saobraćaj i prolaz pješaka i vozila.

ODLUKA O OBUSTAVI NASTAVE U JU OSNOVNA ŠKOLA „SULJO ČILIĆ“ JABLANICA, JU SREDNJA ŠKOLA JABLANICA I JU DJEČIJE OBDANIŠTE „PČELICA“ JABLANICA U DANE PONEDJELJAK I UTORAK (17. I 18.12. 2018. GODINE).

Na osnovu Odluke Općinskog štaba civilne zaštite Općine Jablanica o proglašenju stanja prirodne nesreće izazvane velikim snježnim padavinama na području Općine Jablanica broj: 01-46-2662/18 od 14.12.2018. godine, uz konsultacije sa direktorima Osnovne i Srednje škole, Dječijeg obdaništa i Ministarstvom obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona,  Općinski štab civilne zaštite donosi

O D L U K U


O obustavi nastave u JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica, JU Srednja škola Jablanica i JU Dječije obdanište „Pčelica“ Jablanica u dane ponedjeljak i utorak (17. i 18.12. 2018. godine).

Razvoj muzeja Hercegovine, Dalmacije i Cetinja

U prostorijama Udruženja LiNK u Mostaru, 29.11.2018. godine, održana zajednička radionica s ciljem izrade projektne aplikacije za razvoj muzeja Hercegovine, Dalmacije i Cetinja, a sve u svrhu prijave na II poziv Interreg IPA CBC HR-BiH-MNE.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Iz ureda Općinskog načelnika Salema Dedića upućeno je Saopćenje za javnost, a istog dana 14.12.2018. godine, Općinski načelnik je dao izjavu RTV Jablanica u vezi realizacije projekata koje je Općina Jablanica dogovorila u saradnji sa Upravom JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

DELEGACIJA OPĆINE JABLANICA U POSJETI OPĆINAMA U REPUBLICI TURSKOJ

Na poziv općine Lapseki iz Republike Turske, u periodu od 09.12.-13.12.2018. godine, delegacija Općine Jablanica na čelu sa Općinskim načelnikom Salemom Dedićem, predsjedavajućim Općinskog vijeća Jablanica Matom Mijić, Pomoćnikom Općinskog načelnika u Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor  Amelom Muratović i vijećnikom Općinskog vijeća Jablanica Emirom Muratovićem, uz prisustvo delegacije viših nivoa vlasti koju su činili poslanik u Zastupničkom domu Parlamenta BiH  i aktuelni ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša u Vladi HNK i poslanik u Skupštini HNK Ajdin Teletović boravili su u posjeti Općinama Lapseki, Regija Čanakale i Općini Badžilar – Istanbul.

ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETSKIH DOKUMENATA ZA 2019. GODINU

U skladu sa  Zaključcima Općinskog vijeća Općine Jablanica, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, u petak 14.12.2018. godine, održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu, Nacrtu  Odluke o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu  te o  Nacrtu Operativnog plana implementacije integralne strategije razvoja Općine Jablanica za 2019. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija. Na Centralnoj  javnoj raspravi, raspravljano je o nacrtu  dokumenata, a prisutni su dali svoje primjedbe, prijedloge  i sugestije.

OTPOČELE JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA ZA 2019. GODINU PO MJESNIM ZAJEDNICAMA

U skladu sa Zaključcima Općinskog vijeća Općine Jablanica, a na osnovu plana obilazaka na mjesnim zajednicama,  otpočelo je održavanje javnih rasprava o   Nacrtu Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu  i  Nacrtu  Odluke o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu te o  Nacrtu Operativnog plana implementacije integralne strategije razvoja Općine Jablanica za 2019. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija.