Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na događaju ”Otvoreni dan” koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Jablanica

 

Projekat “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Jablanica objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Jablanica za učestvovanje na događaju "Otvoreni dan", u okviru kojeg će svim prisutnima biti predstavljen sam Javni poziv, čitav aplikacioni set dokumenata sa smjernicama, te način apliciranja na Javni poziv za realizaciju projekata.

„Otvoreni dan“ će se održati 25. septembra 2017. godine u Općini Jablanica, Sala Općinskog vijeća, sa početkom u 10.00 sati.
U okviru „Otvorenog dana“ iskoristit će se prilika da se odabere član komisije za odabir projektnih prijedloga ispred organizacija civilnog društva kao i njegov zamjenik.

Jablanica, 22.09.2017. godine