Logo

Uprava

Općinsko vijeće Jablanica

Općinski načelnik

Općinske službe

Sekretar organa državne službe

Općinsko javno pravobranilaštvo Jablanica

Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 15 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Fax: 036/753 215.