Usvojena informacija s naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva