Obavještenje o raspisivanju Javnog oglasa za prijem u radni odnos

JP “RTV Jablanica”d.o.o. Jablanica  objavilo je Javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto voditelj –spiker, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci.

Sadržaj Javnog oglasa dostavljen je nadležnoj službi za zapošljavanje i objavljen na web stranici Preduzeća – www.rtvjablanica.ba.
Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog oglasa.