U OKVIRU CEB II PROJEKTA, ZGRADA SOCIJALNOG STANOVANJA USKORO ZAVRŠENA, SLIJEDE PRIPREME ZA NJEZINO OTVARANJE I USELJENJE KORISNIKA

Izvođenje građevinskih radova na višenamjenskom objektu sa osam stambenih jedinica na Gornjoj koloniji-lokalitet Unis skoro je završeno, pa uskoro slijedi otvaranje objekta i useljenje korisnika. 

Tim povodom, u srijedu 7.7.2021. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća u Jablanici održan je radni sastanak  Općinskog načelnika Damira Šabanovića sa saradnicima zaduženim za implementaciju projekta ispred općine Jablanica sa jedne i  nosilaca projekta CEB II sa druge strane: Đenana Mekić iz CRS BiH, Sreten Ćemalović Regionalna kancelarija CRS Mostar i Šefika Palo, Pomoćnica ministra u Ministarstvu za raseljena osobe i izbjeglice FBiH. Tema sastanka bila je upoznavanje Općinskog načelnika i saradnika  o narednim koracima u realizaciji projekta: o uspostavljanju lokalnog pravnog okvira, pripremama za useljenje i aktivnostima nakon useljenja korisnika.
Inače, projekat  je realizovan u okviru državnog projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja“, a na osnovu sporazuma koji je Općina Jablanica potpisala sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica i Upravom za izbjeglice i prognanike HNK. Naručioci radova su bili Ministarstvo za ljudska prava prava i izbjeglice BiH Sarajevo, Fond za povratak BiH Sarajevo i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH Sarajevo. Izvođač radova na objektu bilo  je preduzeće G.D.KONSTRUKCIJE  d.o.o. MOSTAR, a nadzor nad izvođenjem radova vršio je  Modular d.o.o. Jablanica. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je  715.705,95 KM.
Cilj projekta je da se u općini Jablanica izvrši konačno pražnjenje i zatvaranje kolektivnog smještaja, odnosno da se osobama smještenim u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima, izgradnjom osam stambenih jedinica, osigura rješavanje stambenog pitanja.