ZAKAZANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16) Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je 4.  sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati u petak 26.02.2021. godine, u Sali za sastanke Podružnice HE na Neretvi (iznad restorana), sa početkom u 09,30 sati.

Za sjednicu je  predložen Dnevni red:


1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    a) Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2021. godinu – Prijedlog
b) Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2021. godinu – Prijedlog
c) Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2021.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – Prijedlog
4.    Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2021. godinu-Prijedlog
5.    Program rada Općinskog načelnika za 2021.g.
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija
7.    Odluka o načinu korištenja poslovnih prostorija –davanje saglasnosti
8.    Odluka o raspodjeli sredstava - transfer za sport iz Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za period januar-april 2021.godine-Prijedlog
9.    Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području Općine Jablanica
10.    a)Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2021.godini
b)Odluka o imenovanju Vijeća za implementaciju
11.    Plan korištenja javnih površina na području općine Jablanica za 2021.g. –Prijedlog
12.    Rasprava o informacijama