ZAKAZANA 3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 6. stav 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16) Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je

3.  S J E D N I C U
Općinskog vijeća Jablanica

Sjednica će se održati  u ponedjeljak,  15.02.2021. godine u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu je predložen  slijedeći

D N E V N I   R E D

1.    Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2021.g.-prijedlog
2.    Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova i predsjednika Općinske izborne komisije Jablanica
3.    Odluka o razrješenju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Jablanica