Javni poziv za učešće u Programu subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica u 2023. godini

Općina Jablanica raspisuje Javni poziv za prikupljanje prijava subjekata male privrede sa područja općine Jablanica u cilju odabira korisnika poticajnih grant sredstava za subvencioniranje (refundiranje dijela troškova) i sufinansiranje programa/projekata u skladu sa Programom subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica za sljedeće programe:

1. Program: Poticaj opstanku starih i tradicionalnih zanata
2. Program: Poticaj razvoju vezanih i posebnih obrta
3. Program: Poticaj novosnovanim subjektima male privrede
4. Program: Jačanje konkurentnosti MSP-a

Cjelokupan javni poziv i dokumentaciju možete preuzeti na linkovima ispod:

Javni poziv za učešće u Programu subvencioniranja privrednih subjekata možete preuzeti na ovom linku.

Popratnu dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku.