JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

Na osnovu člana 41. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica, broj 2/09, 8/16 i 2/20“), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik općine Jablanica» broj: 2/13“), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE JABLANICA ZA 2021. GODINU


Kompletan sadržaj Javnog poziva možete preuzeti na ovom linku.

Elektronsku verziju paketa prijavne dokumentacije možete preuzeti na ovom linku.