DONESEN PREOGRAM SUBVENCIONIRANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA I PROGRAM POTICAJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U OPĆINI JABLANICA

Općinsko vijeća Jablanica je na svojoj 29. sjednici, održanoj dana 05.06.2023. godine, donijelo Programa subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica i Program poticaja malih i srednjih preduzeća u općini Jablanica, koji se nalaze na linkovima ispod.