Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-66-3-22/21 od 22.09.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 13/21 – Uređenje puta u naselju Doljanka – iza zgrade Stare Općine– Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-66-3-22/21 od 22.09.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1915/21
Jablanica, 22.09.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.