ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana  u ponedjeljak,  20.05.2019. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 11,47 sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika. Sjednici je prisustvovao i stečajni upravnik „Granit” dd Jablanica u stečaju.

Na sjednici je  usvojen slijedeći  Dnevni red:
1.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu- donesena
2.    Odluka o poslovnoj saradnji općine Jablanica i privrednog društva “Granit” d.d. Jablanica - u stečaju - donesena
3.    Odluka o uslovima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Jablanica u Poslovnoj zoni „Granit“ –donesena

U izjavi poslije održane sjednice Općinski načelnik Salem Dedić je izjavio: „Vanrednom sjednicom Općinskog vijeća nastavljamo našu priču pomoći i podršci „Granitu“ i rješavanju poteškoća koje imaju u njihovom poslovanju. Cijela sjednica od početka do kraja obilovala je neprimjerenim gestama pojedinih vijećnika i nerazumnim pitanjima. Sve odluke koje smo predložili, dobro smo obrazložili ali nažalost nekim vijećnicima iz reda opozicije to nije bilo jasno. Poresku obavezu plaćanjem poreza na promet nekretnina Granita smo dužni izvršiti, a ta sredstva se vraćaju općini jer je porez na promet nekretnina izvorni prihod Općine. Općinsko vijeće je usvojilo rebalans budžeta korigovanjem  stavke podrške poljoprivrednoj proizvodnji, neugrožavajući ništa od redovnog poslovanja. Nakon više sastanaka koje smo imali sa stečajnim upravnikom zajedno sa pravobraniocem i mojim saradnicima zajednički smo se dogovorili da trebamo napraviti odluku o poslovnoj saradnji kako bi Općina Jablanica bila partner u vođenju  daljnjih procesa kad se tiče stečaja u preduzeću Granit,  a u toj odluci smo odredili ciljeve. Ovdje nije bilo posebnih problema što se tiče razumjevanja ove odluke.  Dalje sve što smo radili u postupku kupovine nekretnina radili smo sa ovlaštenim licima preduzeća Granit dd u stečaju. I kupovinu nekretnina i kreditno zaduženje.Takođe kod ove Odluke o uslovima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Jablanica u Poslovnoj zoni „Granit“ vodili smo računa da ne ugrozimo bilo koga u poslovanju. Odredili smo najminimalniju  cijenu zakupnina za poslovne prostore koju može podnijeti preduzeće Granit. Stečajni upravnik je to dobro objasnio ali  ja moram  nazvati populistima sve one koji smatraju da mi to možemo dati bez naknade. Niti je dozvoljeno niti je to moguće. Za zemljište nismo odredili  naknadu, a to bi bili  ogromni iznosi. Osuđujem sve one koji su neprimjereno prekidali sjednicu jer ovo nije u redu radi javnosti i onoga što rješavamo. Zaključiću, današnjom sjednicom, bez obzira na neugodnosti i nekorektnosti,  ovo je prvi naredni korak poslije kupovine nekretnina Granita. Koračaćemo korak po korak i nadam se  da ćemo jednog dana sa najpozvanijim  uspjeti da revitalizujemo preduzeće, zadržavajući najmanje broj radnika koji je sada zaposlen, uz smanjenje nezakonitog otuđenja imovine. Lično sam zadovoljan da su odluke usvojene. Ne smijemo dozvoliti da se ugrozi likvidnost budžeta, a naravno moramo doprinijeti  da se pomogne Granitu“- rekao je Općinski načelnik.