ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Sjednica je održana u utorak,  23.04.2019. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 10:01 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Za sjednici je  usvojen slijedeći  D N E V N I  R E D

1. Odluka o kupovini imovine privrednog društva “Granit” d.d. Jablanica - u stečaju –donesena jednoglasno
2. Odluka o utvrđivanju statusa Poslovne zone „Granit“ - donesena jednoglasno
3. Odluka o odobravanju kreditnog zaduženja - donesena jednoglasno
4. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu- donesena jednoglasno