ODRŽANA 40. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 25.06.2020. godine, u Kino-sali, sa početkom u 9,00 sati, a završila u 12,00 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika.

Na sjednici  je usvojen slijedeći  Dnevni red:
AD1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD3. Odluka o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licima zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), a za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica -donesena
AD4.
a) Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela i komisija-donesena
b) Zaključak o obustavi isplate paušala vijećnicima  –usvojen zaključak
AD5. Odluka o dimnjačarskoj djelatnosti  - donesena
AD6. Odluka o raspodjeli sredstava  iz stavke „Transfer za mlade“  Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2020. godinu – donesena
AD7. Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za akademsku – školsku 2020/2021 godinu-donesena
AD8. Odluka o imenovanju Komisije za stipendije-donesena
AD9. Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća  na području općine Jablanica za period od 2020. do 2024. godine-usvojen Program
AD10. Razmatranje Dokumenta okvirnog Budžeta općine Jablanica  2021.-2023.godina-razmatran dokument
AD11. Zaključak o saglasnosti za koncesiju poljoprivrednog zemljišta po samoinicijativnoj ponudi –donešen Zaključak
AD12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela 10(20) kV kablovske veze TS Komadinovo vrelo- Aleksin Han -donesena
AD13. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva-donešeno Rješenje
AD14. Rasprava o informacijama-vođena rasprava