ODRŽANA 39. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 04.06.2020. godine, u Kino-sali, sa početkom u 9,00 sati, a završila u 11,41 sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika.

Na sjednici je usvojen slijedeći Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2020.godinu-donesena
4.    Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Jablanica za 2019.g. -usvojen
5.    Zaključak o osuđivanju trovanja pasa-donesen zaključak