ODRŽANA 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u petak 27.12.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati,  završena u 16,15 sati. Prisustvovalo je 19. vijećnika
Na sjednici je usvojen slijedeći

D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Autentično tumačenje-usvojen prijedlog autentičnog tumačenja Odluke
4.    a) Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2020. godinu – usvojen Prijedlog Budžeta za 2020.godinu
b) Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2020. godinu – donešena
c) Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2020.g. sa
    programom realizacije kapitalnih investicija – donešen Plan
5.    Odluka o  građevinskom zemljištu – donešena
6.    Odluka o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica na području Općine Jablanica – donešena
7.    Odluka o komunalnoj naknadi – donešena
8.    Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jablanica za 2020.g. -donešen
9.    Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2020.g.-donešen
10.    Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2020. godinu-donešen
11.    Program rada Općinskog načelnika za 2020.g.-usvojen
12.    Program subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica – donešen
13.    Zaključak o saglasnosti o interesu Općine Jablanica za dodjelom koncesije preduzeću “VILAMONT“ d.o.o. Jablanica-nije donešen zaključak
14.    Zaključak u vezi zahtjeva za izuzeće Općinskog načelnika u upravnom rješavanju-donešen zaključak
15.    Rasprava o informacijama