ODRŽANA 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak,  28.11.2019. godine (u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završila u  14,33 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika.

Na sjednici je uvojen slijedeći Dnevni red:

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Budžet– Proračun Općine Jablanica za 2019. godinu- utvrđen Nacrt Budžeta  uz zaključak da se Javna rasprava sprovede do 16.12.2019. godine
AD-4 Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2020.godinu – utvrđen Nacrt   Odluke uz zaključak da se Javna rasprava sprovede do 16.12.2019. godine
AD-5 Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2020.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – utvrđen Nacrt Plana uz zaključak da se Javna rasprava sprovede do 16.12.2019. godine
AD-6 Odluka o finansiranju klubova/organizacija u oblasti sporta po Sporazumu po predmetu dogovora o zajedničkom nastupu za 2019.g. – Prijedlog; -donešena
AD-7 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz budžeta Općine Jablanica- Prijedlog;- donešena
AD-8 Odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija u objektu Sportska dvorana , fudbalskog i pomoćnog igrališta FK "Turbini" Jablanica;-donešena
AD-9 Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća  na području općine Jablanica za period od 2020. do 2024. godine; Utvrđen Nacrt Programa uz zaključak da se Javna rasprava sprovede u roku do 60 dana.
AD-10 Rasprava o informacijama.