ODRŽANA 33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak, 31.10.2019. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 16,55 sati.  Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. 

Na sjednici je usvojen slijedeći:
D N E V N I   R E D

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o pristupanju izmjeni „Urbanističkog plana Jablanica 2009-2029.“ - donesena
4. Odluka o građevinskom zemljištu- Nacrt- utvrđen Nacrt Odluke uz donesen zaključak o sprovođenju javne rasprave do 30 dana
5. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2019.g.- donesena
6. Odluka o izmjenama Odluke o legalizaciji -donesena
7. Odluka o javnim parkiralištima – prijedlog Odluke povučen od strane predlagača
8. Odluka o dodjeli motornog vozila na korištenje - donesena
9. Odluka o finansiranju klubova/organizacija u oblasti sporta po Sporazumu po predmetu dogovora o zajedničkom nastupu za 2019.g. – odloženo izjašnjenje uz donesen zaključak
10. Program subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica – Nacrt - utvrđen Nacrt Programa uz donesen zaključak o sprovođenju javne rasprave do 30 dana
11. Rasprava o informacijama – vođena rasprava
- Informacija o izvršenju Budžeta za periodi I-IX 2019. godine
- Informacija o realizaciji Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet „Gornja Kolonija”
- Informacija o radu  i poslovanju J.K.P. “Jablanica” d.d. Jablanica u stečaju za period I-VI 2019. godine