ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA-USVOJEN BUDŽET OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU

Sjednica je održana u četvrtak 27.12.2018. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati a završena u 17:26. Prisustvovalo je 19 vijećnika.

Za sjednicu je usvojen slijedeći Dnevni red:

AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2019. godinu - usvojen
AD-4 Odluka o izvršenju Budžeta-Proračuna općine Jablanica za 2019. godinu- donešena
AD-5 Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2019. g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – donešen
AD-6 Lokalni akcioni plan zapošljavanja u općini Jablanica 2019. – 2021. godina- donešen
AD-7 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u sportu iz budžeta Općine Jablanica- donešena
AD-8 Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2019. godinu- donešen
AD-9 Program rada Općinskog načelnika za 2019.g.-usvojen
AD-10 Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u naseljenom mjestu Zlate -donešena
AD-11 Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet „Gornja Kolonija” -donešena
AD-12 Rasprava o informacijama-vođena rasprava.